Castellano Catala English Deutsch Française Lingua italiana

Castell d'Orpesa

A la part alta del nucli antic s'emplacen les ruïnes de les muralles i del castell, d'orige musulmà.

El castell d'Orpesa va ser, inicialment, construït pels musulmans que van abandonar Orpesa la Vella per motius estratègics i de seguretat. Basta que el visitant se situï en ell per a comprovar l'absolut domini visual que es té de l'horitzó es miri on es miri.

Posteriorment, i donada la seva importància castrense, va ser conquistat per personatges històrics com El Cid (1090) o el Rei Jaime I (1233).

Vàries han estat les famílies de senyors d'Orpesa, però destaquen per la seva importància tres: els Jaffero, que van obtenir el privilegi de tenir un port franc, els Thous, senyoriu durant el qual es va construir la Torre del Rei, i els Cervellón, quan es va atorgar la Carta de poblament a Orpesa (3 d'Abril de 1589).

Avui dia, el castell d'Orpesa constituïx una referència històrica, plagada de secrets polítics i diplomàtics tan propis de l'Edat Mitjana.

Passejar-se pel castell ressuscita aquest sentiment de grandesa que tenen els homes al pensar que tot el que veuen és seu.

playaportalpaisajefiestas